Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X072r_394_1 B ZH_G_X056r_394_1 ZH_G_X056v_394_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 72r, nr. 389 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56r-56v, nr. 385 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Heinric van Brederode.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 199.

Wi Willaema grave etc.b maken cond etc. dat wi aldat goed tusken Devele ende Dubbele dat Willaem Sonder land in rechte leen ware heltc van den here van Brederode, ende Gillijs van Wendelsnesse van den here van Brederode te houden plach, ghelovend dat wi Heynrikee van Brederode ende sinen nacomelinghen des goeds vriliken sullenf laten ghebruken, ende sceldentg quite voer ons ende voer onse nacomelinghe; ende ghebieden onsen rentemester van Zuythollandh die nu es jof namaels wesen sal dat si hem des goeds voernoemd niet en onderwinden, ende Heynrikei ende sinen nacomelinghen vriliken laten ghebruken.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtj des dinxendaghes na sente Mariek Magdalenen dach int jaer ons Heren M CCC een ende dortich.

a
Will. AB.
b
ontbr. B.
c
gecorrigeerd A.
d
o onduidelijk A; gheleven B.
e
Heynr. AB.
f
le verbeterd uit k A.
g
l vrijwel onzichtbaar (wrs. was de pen zonder inkt) A.
h
Zuytholl. A; Zuitholl. B.
i
Heynr. AB.
j
Tordr. AB.
k
Marien B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Brederode