Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X072r_395_1 B ZH_G_X056v_395_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 72r, nr. 390 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56v, nr. 386 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 199.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi om bede ons lieves neven des heren van Arcle b Janne van den Ghere in vrien eyghen vijf morghen lands die hi van ons te lene helt, legghende an die lane boven Ammersc int uterste van d heren Jans gherechte van Byaumond ons broeders; ende gheven Pouwels onsen tolnaer macht mit desen brieve enen vrien eyghendoem daer of te gheven soe wien diet coept.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechte des dinxendaghes na sente Marienf Magdalenen dach int jaer XXXI.

a
Will. AB.
b
in deze zin ontbreekt wel het woord gheven AB.
c
Amm's A.
d
hier heren AB, doorgestreept A.
e
Tordr. AB.
f
Marie B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van den Geer