Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X072r_397_1 B ZH_G_X056v_397_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 72r, nr. 392 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 56v, nr. 388 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Dirc van Werchuysen.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Wi Willema grave etc. ombieden u Jan serb Gillijs f., onsen rentemeester van Zuythollandc, dat ghi van onsen weghen ghevet te sente Martinsd messe in den wintere naist comende Dieric van Waerthuzenf hondert pond Tornoizeg omme trouwen dienst die sijn ouders ons ghedaen hebben ende hi ons noch doen zal, ende omme verlies van sinen ouders die hi in onsen dienste verloren heeft; ende van also vele sullen wi u quiten in juwer eerster rekeninghe mid desen brieve bezeghelt mid onsen zeghel.

Ghegheven te Senteh Gherden berghe des dinxendaghes voir sente Jacobs dach int jaer ons Heren Mo CCCo een ende dortich.

a
Willaem B.
b
ontbr. B.
c
Zuytholl. A; Zuitholl. B.
d
Martijns B.
e
11 november.
f
Wairthuzen of Wairchuzen B.
g
Tornoyse B.
h
Stē A; Sinte B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Waardhuizen