Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X073v_405_1 B ZH_G_X057v_405_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 73v, nr. 400 (1332 ca. april-juni).
Opschrift:

Monsterkerck.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 57v, nr. 396 (wrs. 1334 mrt. 9-juni 10, naar A).
Opschrift:

Den buyeren van Monsterkerkea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 201, ad 1331 oktober 1.

De onvolledige datering van deze in Dordrecht uitgevaardigde oorkonde geeft een probleem. Een aanduiding als 'op dezelfde dag' is in de registers meestal een verwijzing naar de datum van de direct voorafgaande tekst. In dit geval is dat nr. ZH 404, gedateerd op zondag Letare 1332, in dat jaar vallend op 31 maart, een dag die volgens de in de grafelijke kanselarij gehanteerde paasstijl (zie de Inleiding) inderdaad nog in het paasjaar 1331 viel. Toch is het onwaarschijnlijk dat de onderstaande oorkonde op die datum is uitgevaardigd, want graaf Willem III was toen niet in Dordrecht: blijkens zijn itinerarium was hij van 19 maart tot 9 mei in Middelburg, volgens de Procurator (ed. Gumbert, p. 515) vanwege de jicht niet in staat tot reizen. Een tweede mogelijkheid zou zijn dat 'op dezelfde dag' in dit geval verwijst naar de even ervoor in de oorkondetekst zelf genoemde betalingstermijn van sint Bavendag, zijnde 1 oktober. Een dergelijke manier van dateren zou evenwel zeer ongebruikelijk zijn, en bovendien is ook die optie onwaarschijnlijk gezien het grafelijke reisschema: begin oktober 1331 was Willem in Henegouwen (Le Quesnoy, op de 3e) en in Parijs (op de 6e). Uiteindelijk zijn hierboven als termina die van het paasjaar 1331 opgegeven. Voor zover we weten was de graaf gedurende die periode op 4 april, 7 juli, 23 juli en 2 november te Dordrecht, telkens slechts voor korte tijd.

b Wi Willaemc grave etc. d dat wi verpacht ende verhurt hebben den ghemenen buren van Monsterkerkee in ere ewelikerf huren onze uitlande ende vervallen dike binnen den ambochte van Monsterkerkeg also alse te haer toe in huren gheweest hebben, omme XX lb. Hollandsh tsjaersi ende omme XX capoene tsjars, alle jare te betalen up sinte Baven dachj na der jaer scaren.

In orconde etc. Ghegheven Tordrechtk up den zelven dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIo.

a
Monst'kerke B.
b
de oorkonde is geschreven op een uitgeveegde en geradeerde eerdere tekst, waarvan nog enkele fragmenten zichtbaar zijn A.
c
Will. A.
d
hier ontbreken wel de woorden maken cond etc. AB.
e
Monst'kerke AB.
f
eweliken B.
g
Monst'kerke AB.
h
Holl. AB.
i
tsaers A.
j
1 oktober.
k
Tordr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: gemene buren van Munsterkerk