Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X074r_407_1 B ZH_G_X057v_407_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 74r, nr. 402 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 57v, nr. 398 (wrs. 1334 mrt. 9-1335 sept. 21, naar A).
Opschrift:

Pietermana Pendershem.

De naam van de destinataris is mogelijk te lezen als Pieterman (van) Peudershem (zie voetnoot d); dat zou dan Peursum zijn, dichtbij Giessen.

Wi Willaemb grave etc. maken cond allen luden dat wi Pietermanc Pendershemd vercof hebben bi Janne van Zasseneme, onsen bailiu van Zuythollandf, alsulc land als ons anequam met eenen rechte ende gheleghen es in den ambochte van Ghiessen van Claisg Willaemsh sone, omme eene somme van penninghe dair hi Janne voirs. van onsen weghen ghenoech of ghedaen heeft; wilc land voirscreven wi hem gheloven te waren als een vri eyghen, ende hem dair in te houden na rechte ende costume van onsen lande.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Compingeni op sinte Sacraments dach int jair on Heren M CCC twee ende dortich.

a
Piet'man B.
b
Will. A.
c
Piet'man AB.
d
Pendershem of Peudershem A; Pendershem B.
e
Sassenem B.
f
Zuytholl. A; Zuitholl. B.
g
Clays B.
h
Will's AB.
i
Compinghen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieterman Pendershem