Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X074r_411_1 B ZH_G_X058r_411_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 74r, nr. 406 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 58r, nr. 402 (wrs. 1334 mrt. 9-1335 sept. 21, naar A).
Opschrift:

Idem Beatrijs.a

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 206.

Vgl. nrs. ZH 410 en ZH 414.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat voir ons quam Jan Moyaird onse knape ende makede Beatrijssen sinen wive med onser hand te lijftochte dat goed dat hi cofte jeghens heren Willemec van Duvenvoirde onsen kamerlinc, ende gheleghen is int sGraven ambocht, dair si die weder helft te lijftochte of heeft van Jan den Keyser; in wilken goede wise loven te houden toit horen live alse sede ende costume es van onsen lande.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na sinte Pieters dach ingaende oichste anno XXXIIo.

a
nl. de weduwe van Jan Keizer, zoals in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZH 410.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Will'e A; Willem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Moyaard, knaap, en zijn echtgenote Beatrijs