Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X074v_412_1 B ZH_G_X058r_412_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 74v, nr. 407 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 58r, nr. 403 (wrs. 1334 mrt. 9-1335 sept. 21, naar A).
Opschrift:

Dordrechta.

In de marge, door andere hand, de kapitaal E.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 530.

Wi Willemb grave etc. maken cond etc. dat wi gheoirloven onsen lieven ende ghetrouwen scoute, scepene ende Raet van onser stede van Dordrechtc te verbieden bi eenre boete, alsoe groet als hem goed dencken sal, dat niemant eenighe knived draghe binne hoirre stede, uytghenomen onse riddere ende onse knapen ende onse ghesinde van onser herberghen ende onsen baliu van Zuyt hollande ende onsen scoute van Dordrechtf ende hoiren ghewairden boden ende haren Daniels scouteg die sijn scoute es binnen der stede; ende ombieden allen onsen goeden luden van onsen lande ende anders dat si hore knive of legghen binnen Dordrechth ende sulc ghebod houden als onse scoute, scepene ende Raet van Dordrechti dairj of ghebieden sullen van onsen weghen, jof sulke boete ghelden als si dair op setten. Ende wat onse scepene, scoute ende Raet voirs. dair toe doen sullen, dat sullen wi ghestade houden; dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in den Haghe op sente Pieters dach ingaende oichste int jair ons Heren M CCC twee ende dortich.

a
Dordr. B.
b
Will. A.
c
Dordr. AB.
d
kinve A.
e
Zuitholl. B.
f
Dordr. B.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
Dordr. AB.
i
Dordr. AB.
j
a en r onduidelijk, het woord mogelijk verbeterd uit doit A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schout, schepenen en Raad van Dordrecht