Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X075v_419_1 B ZH_G_X059r_419_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 75v, nr. 414 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 59r, nr. 410 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heren Harbaerena van Riede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 208.

Wi Willemb gravec etc. maken cond etc.d dat wi oirlof ghegheven hebben ende gheven heren Harbaren van Riedee in vryen eyghen te vercoepen die tien morghen lands die hi van ons houd ten leene ende gheleghen sien te Houweninghe beneden der moelen; ende gheven den ghenen die dit land coept eenen vryen eyghendom met desen brieve, ende gheloven hem dief te waren als men een vry eyghen sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven toit Dordrechtg des dinxendaghes na sinte Laurens dach h int jaer twe ende dertichi.

a
Harba'en B.
b
Will. A; Willaem B.
c
..grave van Heynn. B.
d
allen luden i.p.v. etc. B.
e
Rieden B.
f
dien B.
g
Dordr. A; toit tDordr. B.
h
het volgende door andere hand toegevoegd A.
i
anno XXXIIo i.p.v. int jaer twe ende dertich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Harbaren van Riede