Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X076r_421_1 B ZH_G_X059r_421_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 76r, nr. 416 (1332 aug. 14 of kort daarna, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Nuevairt tolvry.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 59r, nr. 412 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hugeman Willems z.

In de marge een kruis.

Editie/regest: OHZ V, p. 331-332, nr. 2832.

Op 14 augustus 1332 bevestigde graaf Willem III deze tolvrijheid voor de ambachtsingezetenen van Niervaart (nr. ZH 422); die bevestigingsoorkonde werd door de onderhavige gestoken. Bij optekening van die bevestiging in het register A zal ook de oorkonde van Floris V daar zijn ingeschreven. – Zie voorts nr. ZH 420.

Oorkonder: graaf Floris V
Destinataris: inwoners van het ambacht Niervaart