Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X076v_425_1 ZH_K_X077r_425_2 B ZH_G_X059v_425_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 76v-77r, nr. 420 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 59v, nr. 416 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hannekijn van Akeren.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 206 (onder 1332 augustus 5).

Wi Willema grave etc. maken cond etc. dat wi omme bede wille heren Danielsb van der Marwede, onses trouwes ridders, ghegheven hebben mit desen brieve Hannekine van Akerenc sinen broeder dat eerste scroydambocht dat ons toit Dordrechtd verscinen sal, behouden allen anderen ghiften die wi voir dese tijd met onsen openen brieven ghegheven hebben anderen luden van den scroydambochte voirscreven.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sentee Gheerden berghe des manendaghes na onser Vrouwen dach te midde oichste int jair ons Heren M CCC XXXII.

a
Will. AB.
b
Danels B.
c
Ake'n A.
d
Dordr. A.
e
Zente A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hannekijn van Akeren, broer van heer Daniel van der Merwede