Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X077r_427_1 B ZH_G_X059v_427_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 77r, nr. 422 (primaire registratie).
Opschrift:

Swindrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 59v, nr. 418 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Yden zone.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 537.

De term 'manning', die wel een oppervlaktemaat moet aanduiden, is verder onbekend.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Jan Yden sone van ons ghenomen heeft te dijcken in Zwijndrechtb mit al mit den ambochte ghelike den anderen ambochtsheren: int eerste twintich manninghe lands dair Gillis die Crudenairc dat wederdeel jeghens heeft, item achte ende twintich manninghe lands dair Clays Storms sone XII manninghe lands jeghens heeft; dus comet in summe dat Jan Yden sone van ons ghenomen heeft XLVIII manninghe lands mit den ambochte ghelike den anderen ambochtsheren, ende omme zes scellinghe Hollandsd sjairs van elker marghen te pachte erflike.

In orkonde etc. Ghegheven toit Songyes des vrydaghes na sente Lucyene dach in jair ons Heren M CCC XXXIIo.

a
Will. B.
b
Zwijndr. A; Zuindrecht B.
c
Crudenaer B.
d
Holl. AB.
e
Lucien B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Idenz.