Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X079v_442_1 B ZH_G_X062r_442_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 79v, nr. 437 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 62r, nr. 433 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Badelogen Gillis wijff van Caylingea lijfftocht.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 212.

Het is niet geheel duidelijk wat met de 'schuttingen' in de Merwede wordt bedoeld: met dit woord kunnen waterkeringen, dammen worden aangeduid, maar ook afscheidingen van viswater.

De verkorte datering in onderstaande verwijst naar de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZH 441.

b Wic Willaem grave van Heynnegouwend, van Hollande etc. maken cond etc. dat Gillijsf van Craylingheg mid onser hand ghemaect heeft joncfrouwen Badeloghen, sinen wive, toit hoirre lijftocht alle die scuttinghe in die Merewedeh langhes den ambochte van Cralinghei, ende die drie deele van alle den vere tuschen IJsselmonde ende Cralinghej, ende zeventien morghen lands legghende int ambocht van IJsselmondek die Pieter Liefkindl nu ter tijd van Gillise in huerwairden heeft m; ende in deser lijftocht voirscreven gheloven wi te houden joncfrouwen Badeloghen als wi sculdich sien te doene na sede ende costume van onsen lande.

Ghegheven toit Dordrechtn anno et die predictis.

 

a
Cayling. B.
b
vóór de initiaal een dubbel kruisje, wrs. met dezelfde inkt als de tekst A.
c
ontbr. A.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
Holl. A; van Holland ontbr. B.
f
Gill. A.
g
Caylinghe B.
h
Meerwede B.
i
Craylinghe B.
j
Craylinghe B.
k
Yselmonde B.
l
Liefkint B.
m
hier wilke scuttinghe, veren ende land Gillis voirs. van ons ten rechten liene houd, doorgestreept A.
n
Dordr. A; Tordr. i.p.v. toit Dordrecht B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis van Kralingen en zijn echtgenote jonkvrouw Badeloch