Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X079v_443_1 ZH_K_X080r_443_2 B ZH_G_X062r_443_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 79v-80r, nr. 438 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 62r, nr. 434 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Lambrecht Brumards z.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 212.

De verkorte datering verwijst naar de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZH 441.

a Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bevolen hebben ende bevelen mid desen brieve Lambrechte Brumards sone bewairt rechter te wesen in den ambochte van Langherake van Dierixc weghen van Theylinghe, al recht te hantieren ghelike joft Dieric selve dede, ende alle renten ende vervalle op te bueren van Dierixd weghen voirscreven ende hem dair e goede rekeninghe of te doene; dit sal gheduren toit onsen wedersegghen jof tef Dierixg voirnoemd.

Datum loco et tempore ut supra.

a
vóór de initiaal een dubbel kruisje, wrs. met dezelfde inkt als de tekst A.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Dier. A.
d
Dier. A.
e
hier of B.
f
tote B.
g
Dier. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Lambrecht Brumaardsz.