Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X080r_445_1 B ZH_G_X062r_445_1 ZH_G_X062v_445_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 80r, nr. 440 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 62r-62v, nr. 436 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Clais Lompen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138, gedateerd op 12 april, zonder opgave van een jaartal.

Vgl. nr. ZH 172, de oorkonde waardoor de onderhavige was gestoken, alsmede nr. WI 258.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi des zaterdaghes voir Midvasten int jair ons Heren M CCC vier ende twintichb omme bede willen ons lieves ende ghetrouwen heren Nyclais abts van Middelburchc doe ter tijd gaven Margrieten, Boudijns sijns broeders dochter, dat eerste scroitambocht dat ons toit Dordrechtd verscinen soude ende dat wi voir die tijd niet wegh ghegheven en hadden. Wilc scroitambocht Margriete voirnoemd vercofte heren Janne heren Heynen sone ende leverde hem hoiren brief dair of, wilken coep wi niet consenteren en wilden; doe scout hair Jan voirs. den coep quite ende leverde heren Janne des abts neve, Margrieten broeder voirs., hoiren brief weder. Dair na quam hair Jan, Margrieten broeder voirscreven, ende vercofte dit scroitambocht Claise Lompen in alle den rechte dat Margrietef hadde, ende leverde Claiseg dair of Margrieten brief dien si dair of hadde, dair dese doir ghesteken es. Wilken coep wi consenteren ende ghestade houden, ende hebben Clais Lompen te gratien ghedaen: wair dat sake dat hi storve eer dit ambocht verscene, soe soude Dieric Clais Lompen sone wesen in alle den rechte van den scroitambochte dat Clais gheweest soude hebben, hadde hi selve ghelevet.

In orkonde etc. Ghegheven toit Dordrechth des woensdaghes na Beloken Paischen int jair ons Heren M CCC driei ende dortich.

a
Heynn. A; Heneg. B.
b
16 maart 1325, gerekend naar paasstijl (zie de Inleiding).
c
Middelb. A.
d
Dordr. A.
e
Clays B.
f
Marg'ete A.
g
Clayse B.
h
Dordr. AB.
i
gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Lompen