Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X080r_446_1 B ZH_G_X062v_446_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 80r, nr. 441 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 62v, nr. 437 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Olivier Roelants z.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 212.

Wia Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Olivier Roelands sone over mids den doit slach die hi ende Stoep sijn sone deden toit IJsselmondec ane Heynkijn Heynrixd sone, dair Arnt van den Dorpe onse baliu een segghen of seyde ende dat Olivier ende Stoep sijn sone gheloveden te houden op hoir lijf ende op hoir goed, dair si die twee deele van der zoene of betailt hadden ende voir terdendeel rumeden si tland. Dair na quamen si bi gheleide beyde van ons ende van den vyanden in den lande, ende Olivier vercofte bi onsen goeddenken eene hoeve lands die hi legghende hadde toit IJsselmonde int oyst ende van Ghisebrechtse Bokelsf ambochte heren Dieric Boekelg, Dieric den Vischer ende Florens heren Dierixh broeder omme eene somme van penninghen, die ghelyede voir gherechte toit IJsselmonde dat hem of voldaen was, ende gaf hem dair of eene vrye ghifte voir den rechter ende voir den heymraet, ende Herman van Zweteni gaf hem mede den eyghendom van onsen weghen alse verre alst ons toe behoirde; wilken eyghendom wi hem gheloven te waren alsej recht es.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtk des dinxendaghes na der octave van Paischen int jair l XXXIIIo.

a
ontbr. A.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Yselmonde B.
d
Heynr. A.
e
Ghisebr. A.
f
de e onduidelijk, wrs. verbeterd uit o A.
g
Bokel B.
h
Dier. A.
i
Zueeten B.
j
de e onduidelijk, wrs. verbeterd uit o A.
k
Tordr. AB.
l
hier van B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk Bokel, Dirk de Visser en Floris broer van heer Dirk