Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X080r_447_1 B ZH_G_X062v_447_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 80r, nr. 441 [bis] (primaire registratie).

In de moderne nummering is bij abuis het nummer 441 dubbel geteld.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 62v, nr. 438 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Tielman den Moilnaera.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 213.

De omschrijving van de jurisdictie van de heemraad te Giessen, die de kopiisten zoveel problemen heeft gegeven (zie noot c), moet wel worden gelezen als 'binnenlands', d.w.z. van het binnendijks land; mogelijk is het woord hier al versteend tot een toponiem van een polder.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. ombieden ju Tielman den Muelnair: is dat die heemraet van binnen bancc te Ghiessen mit rechte ende mit vondnisse wisen dat dat ghelt dat die van Ghiessen sculdich sien ende roerende is van den watere dat si in die Ghiessen tonrechte gheleit hebben, morghen morghen ghelike ghelden sal alsoe verre als si int waterscip gheleghen sien, soe willen wi dat ghi dat uyt doet reken mit alsulken rechte alst hier toe comen es; ende wat ghi dair toe doet dat sullen wi ghestade houden.

Ghegheven Tordrechtd des saterdaghes na Beloken Paschen int jair ons Heren M CCC drie ende dortich.

a
Moiln. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
c onduidelijk vanwege een correctie, mogelijk uit t A; bans, verbeterd uit bands d.m.v. expunctie van de d, en voorts de b gecorrigeerd uit iets anders, mogelijk uit l B.
d
Tordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Tielman de Molenaar