Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X081r_450_1 B ZH_G_X063r_450_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 81r, nr. 444 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 63r, nr. 441 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Vranck den Visscher.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 214.

Wi a Willaemb grave c etc. maken cond etc. dat wi Vrancken den Vischer omme sulc recht als hi ons toghede mit des heren brieve van Breederoded, dien hi ons over leverde ende ghescoirte es, dat hi hadde in Zwijndrechtf an die wester nesse van Hereng Heyen nuwen lande in den Slimmen hem, hem ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve XL s. Hollandsh sjairs uyt onsen pachte van Zwijndrechti in rechten leene van ons te houdene; ende hier mede sullen wi van hem quite wesen van allen eysche die hi ons van den voirseiden goede eysche mochte.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtj des donresdaghes na mey dach int jair XXXIIIk.

a
hier en in de volgende regel is om een scheur in het perkament heen geschreven A.
b
Will. A.
c
hier van Heneg. B.
d
Brederode B.
e
c boven de regel toegevoegd A.
f
Zwijndr. A; Zuindrecht B.
g
Haren B.
h
Holl. AB.
i
Zwijndr. A; Zuindr. B.
j
Tordr. AB.
k
ons Heren Mo CCCo drie ende dertich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Frank de Visser