Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X081r_451_1 B ZH_G_X063r_451_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 81r, nr. 445 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 63r, nr. 442 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Den bruyeren in Rijderwairta.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 214.

De onvolledige datering verwijst naar de voorafgaande registratie, oorkonde nr. ZH 450.

Wi Willaemb grave c etc. maken cond etc. dat wi den uterdijc van Riederwairt tuschen die twe Waildammed legghende, ende ons anequam over onse volghele land van Zwijndrechtf, vercoft hebben toit eenen vryen eyghen onsen luden van Riederwairtg die binnen Riederwairt neffens den uterdijc voirscreven gheervet sien, elken man jeghens sijn land, omme vijftichh pond groter Tornoysei, dair si Janne heren Gillisj sone onsen rentemeester van Zuythollandk ghenoech of ghedaen hebben, in manieren dat si van desen uterdike haren dijc houden sullen in Zwijndrechtl in elker deelinghen morghen morghen ghelike, gheliken anders dien van Zwijndrechtm.

In orkonde etc. Ghegheven Dordrechtn anno etc. die prescriptis.

a
Rijd'wairt B.
b
Will. A.
c
hier van Heneg. B.
d
Waildamme B.
e
naast de l een horizontaal haaltje, mogelijk bedoeld als een verbetering tot r A.
f
Zwijndr. A; Zuindr. B.
g
Riederwaert B.
h
vijf door andere hand gecorrigeerd A.
i
Torn. AB.
j
Gillijs B.
k
Zuytholl. A.
l
Zwijndr. A; Zuindr. B.
m
Zwijndr. A; Zuindrecht B.
n
Dordr. A; Tordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: geërfden in de Riederwaard