Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X081r_453_1 B ZH_G_X063r_453_1 ZH_G_X063v_453_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 81r, nr. 447 (primaire registratie).

De tekst is doorgestreept.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 63r-63v, nr. 444 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jacob Scriver van Schoenhoven.

De tekst is doorgestreept. – Het contemporaine volgnummer CCCCXLIIII is mogelijk uitgeveegd; het in het register volgende nr. ZH 454 draagt in ieder geval dat zelfde nummer.

Vgl. nr. ZH. 456.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vrieselandd maken cond etc. dat wi bi Janne van Zasseneme onsen baliu van Zuithollandf ene halve hoeve lands legghende an die Vlist, die ons ane quamen van Gheraerdg den Zwartenh, die onse bedescoudich man was, vercoft hebben toit eenen vryen eyghen Jacob den Scriver van Scoenhoven omme XLV lib. Hollandsi, dair hi onsen baliu voirs. ghenoech of ghedaenj heeft; ende wair dat zake dat hem dit land voirs. mit eenen landrechte of ghewonnen worde jof sinen nacomelinghen, soe souden wi of onse nacomelinghe hem dat ghelt weder gheven, ende bliven op die aventure van den lande. Ende dit land heeft beleghen op die noirt zide Jan van der Goudek, op die zuit side Dieric Ghysebrechtsl sone, op tweste ende die Vlist ende op toest ende Hoencoeper zijdwinde.

In orkonde etc. Ghegheven toit Sentem Gheerden berghe des manendaghes na sente Jans dach decollatio anno XXXIIIo.

 

n Istam litteram habet Jan de Zassenemo, reddet et cassabitur.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
e
Zassenē A.
f
Zuitholl. A; Zuytholl. B.
g
Gher'd A.
h
Zuarten B.
i
Holl. AB.
j
a gecorrigeerd A.
k
Ghoude B.
l
Ghisebrechts B.
m
S'te A.
n
het volgende door andere hand A.
o
Zassenē AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob de Schrijver van Schoonhoven