Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X081r_454_1 B ZH_G_X063v_454_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 81r, nr. 448 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 63v, nr. 444 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die grute te Dordrechta pachte.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 217.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat wi verpacht hebben Peter Hoddemont Coenraetd veren Nesen sone,e Goedscalcf heren Gillijsg sone, Arnoud Onder waterh, Hugheman Martijns sone, Everaerd Meeus sone, Arnoud veren Truden sone Abels zwagher, Tielman voir die Halle, Arnoudei van Woudrichem, Jan den Jonghen, Jannej Gobelsk ff.l, Willaemm Goedscalcsn f.o, Godevairdp Peter Bosschers sone ende Roelof heren Boudijn Putocsq sone, onse grute van Dordrechtr toit eenen termine van IIII jairen toe, ingaende toit sente Baven daghes naist comende, elx jairs omme XL lib. groeter Tornoyset, te gheldene elx jairs toit onser Vrouwen daghe ter lichtmissenu; ende hierbi soe sullen si hebben onse gruithuse diere toe behoiren, ende dair of sullen si die landhure betalen, ende si sullense verwaren mit alsulken rechte alse te hair brocht es.

In orkonde etc. Ghegheven in denv Haghe des woensdaghes voir sente Lambrechts dach anno XXXIIIo.

a
Dordr. B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Coenraerd B.
e
de scheidingen tussen de namen volgen de leestekens in AB.
f
Ghoedscalc B.
g
Gill. A.
h
Ond' wat' A.
i
Arnoud B.
j
Jan B.
k
Ghobels B.
l
zone B.
m
Will. AB.
n
Ghoedscalcs B.
o
sone B.
p
Ghodevairt B.
q
Putoes B.
r
Dordr. AB.
s
1 oktober.
t
Torn. AB.
u
2 februari.
v
die B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Hoddemond Koenraad vrouw Nesenz., Godschalk heer Gillisz., Arnoud Onderwater, Hugeman Maartensz., Everard Meeusz., Arnoud vrouw Trudenz. Abels zwager, Tielman voor de Hal, Arnoud van Woudrichem, Jan de Jonge, Jan Gobelsz., Willem Godschalksz., Godfried Pieter Bossersz., Roelof heer Boudewijn Putocsz.