Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X081v_457_1 B ZH_G_X063v_457_1 ZH_G_X064r_457_2

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 81v, nr. 451 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 63v-64r, nr. 447 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Geraert Berger.

Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi die IX morghen lands legghende in Scoenouwenc ind heren Jans gherechte van Heynnegouwene ons broeders, die Gherardf die Bergher van ons helt ten rechten liene, ghegheven hebben ende gheven Gherardeg vors. tot eenen vryen eighen alse om XX lb. Hollandsh die hi ons darof betaelt hevet bi Janne heren Gillijs sone onsen rentemeester van Zuythollandi, ende gheven onsen rentemeester vors. macht jofte dien hijt beveelt eenenj vryen eighendom van onsen weghen te gheven Gherardek vors. van den vorscreven lande in den gherechtel dart gheleghen es.

In orkonde etc. Ghegheven tot Sentem Gherdenn berghe up sente Symono ende sente Juden dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
Wi Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
de tweede o verbeterd uit de aanzet van een opgaande letter A.
d
i verbeterd uit h A.
e
Heynn. A; Bieymond, voorafgegaan door het doorgestreepte Hene B.
f
Gheraerd B.
g
Gheraerde B.
h
Holl. AB.
i
Zuytholl. AB.
j
de tweede e gecorrigeerd, en vóór het woord nog een teken in de vorm van een onvoltooide e A.
k
Gheraerde B.
l
de letters rech(te) in tweede instantie in de marge bijgeschreven A.
m
S'te A.
n
Gheerden B.
o
Sy. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard de Berger