Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X081v_458_1 B ZH_G_X064r_458_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 81v, nr. 452 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 64r, nr. 448 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dide Ymmen z.

De onvolledige datering verwijst naar de voorafgaande registratie, oorkonde nr. ZH 457.

Willema grave b etc. maken c etc. dat wi eene hoeve lands die houd XII morghen, gheleghen in Sconouwen in heren Jans gherechte van Heynnegouwend ons broders, die Didde Ymmen f.e van ons helt ten rechten lene, ghegheven hebben Didden vors. tot eenen vryen eighen alse om XXIIII lb. Hollandsf die hi ons darof betaelt hevet bi Jang heren Gillijsh f.i onsen rentemeester van Zuythollandj, ende gheven onsen rentemeester vors. macht jofte dien hijt beveelt eenen vryen eighendom van onsen weghen te gheven Didden vorscreven van den lande vors. in den rechte dart gheleghen es.

In orkonde etc. Ghegheven int jair ende up den dach vorscreven.

a
Will. A; Wi Willaem B.
b
hier van Heneg. B.
c
hier cond B.
d
Heynn. A; Byaumond B.
e
sone B.
f
Holl. AB.
g
Janne B.
h
Gill. A.
i
sone B.
j
Zuytholl. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Didde Immenz.