Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X082r_459_1 B ZH_G_X064r_459_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 82r, nr. 453 (primaire registratie).

In de marge een kruisje.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 64r, nr. 449 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jacob Voege.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 220.

Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Jacob Voeghe, die onse man es, wonende in Streveland int sherenc gherechte van der Lecke, orlof ghegheven hebben ende gheven dat sine rechte erfname sijn goed heffen ende deelen moghen na sire doit onghecalengeert van ons ende van onsen boden, alse om VIII lb. Hollandsd die hi ons darof betaelt hevet bi Janne heren Gillijse sone onsen rentemeester van Zuythollandf.

In orkonde etc. Ghegheven tot Senteg Gheerden berghe up sente Symon ende sente Juden dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
Wi Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
ints heren B.
d
Holl. AB.
e
Gill. B.
f
Zuytholl. B.
g
S'te A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob Voege, grafelijk leenman