Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X082r_460_1 B ZH_G_X064r_460_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 82r, nr. 454 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 64r, nr. 450 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt die boede.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 220.

Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi Gherijt den bode ende steenwarder van Sente Gheerden berghe ghegheven hebben alle jare te Kersavonded, also langhe als hi diene dienst verwaird vorscreven, eenen hoed rogghe; ende ombieden onsen rentemeester van Zuythollandf die nu es jof namails wesen zal dat hi hem jarlix betale dien hoed rogghe vornoemd, ende dat hig darof neme sinen brief van quitantien jeghens ons mede te rekenen.

Ghegheven tot Senteh Gheerden berghei des vrijndaghes na Alre heylighen dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
Wi Will. B.
b
Heynn. A; Heneg. B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
24 december.
e
den B.
f
Zuyt | holl. A; Zuytholl. B.
g
hir met de laatste letter direct uitgeveegd A.
h
S'te A.
i
b'ghe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard, bode en kastelein te Geertruidenberg