Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X082v_466_1 B ZH_G_X064v_466_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 82v, nr. 460 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 64v, nr. 456 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Huesden.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 563.

Wi Willaem grave a etc. maken cond allen luden dat wi sculdich sien eenen hoghen edelen man den grave van Cleve alse van der helfte van sinen rechte ende manscap van der stat ende van den lande van Huesdane dat die kinder van Hoerneb van hem houden, die wi jeghens hem ghecoft hebben om seven ende twintich hondert pond zuarter Tornoyse, te betalen acht daghe na sente Jans dach mid zomerc naestcomended toit Niemaghen scraven ghewairde bode van Cleve, wilce ghelt voirscreven wi hem gheloven te betalen ten daghe voirnoimt; ende soe wat cost ende scade dien hi dair omme lijtf achter die tijt ende hi betogheng mach med wittighen luden, dien sullen wi hem op rechten mid den hoeftghelde voirscreven, sonder weder segghen.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghel. Ende om die meere zekerhedeh zo hebben wi ghebeden onsen lieven ende ende ghetrouwen scepen ende Raed ende ghemeene stede van Dordrecht dat si onse borghe worden ende met ons gheloven dit voirseyde ghelt te betalen alse voirscreven es. Ende wi scepen ende Raed ende ghemeene stede van Dordrecht om bede ons liefs heren des graven van Heynnegouweni ende van Holland voirs. soe gheloven wi med hem alse borghen dit voirseyde ghelt ende scade te betalen alse voirscreven is, ende hebben in kennessen darof onser stede j zeghel an desen brief ghehanghen. Ende wi Willaem grave van Heynnegouwenk ende van Hollandl voirnoemd gheloven onse stede van Dordrechtm scadelois te quiten.

Ghegheven toten Kanoyt svrijndaghes na Ascentien dach int jair ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
hier van Heneg. B.
b
Horne B.
c
acht dagen (een week) na 24 juni, dat is op 1 juli.
d
de t boven het woord toegevoegd A.
e
wiclc met de eerste c geëxpungeerd A.
f
verbeterd uit hit A.
g
betogh en A (letters van een woord zijn hier wel vaker ver uiteen geschreven).
h
k deels verdwenen in een scheurtje in het perkament A.
i
Heynn. A; Heneg. B.
j
hier van Dordrecht, doorgestreept A.
k
Heynn. A; Heneg. B.
l
Holl. AB.
m
Dordr. B.
n
te B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: graaf van Kleef