Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X084v_472_1 B ZH_G_X066r_472_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 84v, nr. 466 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 66r, nr. 462 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Hildegonde Willams dochter.

Wi Willema grave b etc. maken cond etc. dat wi verliet hebben ende verlien tenen gherechten erflene tote onsen wel gheboren luden recht Hildegondenc Willemsd dochter van Edechusene met Hughen Hannardsf sone horen mambor XV morghen lands ligghendeg in die Welsche hoeve, die Willemh voirs. cofte tieghen heren Hughemans wijf van Ghiessen, te verharghewedeni met I groten ghulden.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchj up sinte Denijsk dach int jair ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

a
Willaem B.
b
hier van Heneg. B.
c
Hildeghonden B.
d
Willaems B.
e
of Edochusen A; Edochusen B.
f
Hannairds B.
g
i onduidelijk A.
h
Willaem B.
i
verhar gheweden AB.
j
Middelb. A.
k
of Donijs A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hildegonde Willemsdr. van Hedikhuizen samen met haar voogd Hugo Hannaardsz.