Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X085v_479_1 B ZH_G_X066v_479_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 85v, nr. 473 (primaire registratie).
Opschrift:

Altena.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 66v, nr. 469 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem here van Hoirne.

In de marge, door latere hand, een teken in de vorm van een v met de abbreviatuur voor er.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 569.

Wi Willema here van Hoerneb ende van Outenac maken cond allen luden dat een hoghe prenche ende moghende, onse lieve here here Willemd grave van Heynnegouwene, van Hollandf, van Zeelandg ende here van Vriesland, ons heeft verlyet met sinen brieve van hem ende van sinen nacomelinghen te houden dat land ende die poirte van Woudrichem metter heerscappie, gherechte ende met al dat dair toe behoirt, in alle die manieren ende rechte also wise hielden van den ..graveh van Cleve op dien selven dach ende op dier tijd doe onse here die ..grave van Heynnegouweni ende van Hollandj voirs. die cofte jeghens den ..grave van Cleve voirs.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Dordrechtk des vridaghes na Alre heyleghen dach int jair ons Heren Mo CCCo viere ende dortich.

a
Willaem B.
b
Hoirne B.
c
Ontena A.
d
Willaem B.
e
Heynn. A; Heneg. B.
f
Holl. AB.
g
Zeel. AB.
h
grave B (het ontbreken van de digniteitspunten in B verder niet aangegeven).
i
Heynn. A; Heneg. B.
j
Holl. AB.
k
Dordr. A.
Oorkonder: Willem heer van Horn en Altena
Destinataris: graaf Willem III