Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X085v_481_1 B ZH_G_X067r_481_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 85v, nr. 475 (primaire registratie).
Opschrift:

Zwindrecht.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 67r, nr. 471 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Wissen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 229.

'Avelingen' zijn de stroken land ter weerszijden van een weg of dijk.

Willema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande ombieden u Jan Wissen sone ende onsen gheswoerne van Zwindrechtf dat ghi besiet alle ommetrent Zwindrechtg van den lande dat h bi den dike gheleghen is ende daer of alse vele avelinghen of steict als u dinct dat men niet omberen en mach toit sdijx behoef, ende daer voren willen wi dat ghi hem also vele lands bewijst ende also goed als dat is dat men hem of stict, op uwen eet; ende des en laet niet.

Ghegheven toit Valenchijni tsaterdaghes na sinte Nyclaysj dach in den winter int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Claisk.

a
Wi Willaem B.
b
grave B.
c
Heynn. A; Heneg. B.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
Zuindrecht B.
g
Zuindrecht B.
h
hier ghi, doorgestreept B.
i
Valench. B.
j
Nyclais B.
k
Clays B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Wissenz. en de gezworenen van Zwijndrecht