Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X086r_483_1 B ZH_G_X067r_483_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 86r, nr. 477 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 67r, nr. 473 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dordrechta, roerende van roeder gelden dat sij sculdich sijn.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 580. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied I, p. 141-143, nr. 296.

Willaemb ..gravec van Heynnegouwend, van Hollande ende here van Vrieslandf maken cond allen ludeng dat here Ghye van Vlaenderenh, here van Putte ende van Striene, onse neve, eyschende was onsen porteren van Dordrechti dat si hem sculdich waren van horen scepen roederghelt in die heerscippie van Striene, dat dair totej alrandenk stede voirmaels ghenomen was ende men nu nemet ter Niewer vairtl, dat m onse stede van Dordrecht weder seghede; des si van beyden ziden an ons bleven ene wayride dair of te doen besoeken, ende na der wayride te sceyden. Wair of wi die wayride besocht hebben an die van Dordrecht, an die van der Niewer vairtn, an die van Zevenbergheno, an die van Zierixzeep ende an anderen luden die langhe dair of ghehoeghen mach, ende hebben ghevonden dat onse porteren van Dordrecht voirs. van al der tijd die men ghehoeghen mach dair roeder ghelt ghegheven hebben ende sculdich waren te gheven, al ontvoirden sijt te sommen tyden; wair omme wi se sceyden ende segghen dat onse porteren van Dordrecht voirwairt mere dair roeder ghelt gheven sullen gheliken anderen luden.

Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na sinte Jacobs dach int jair ons Heren Mo CCCo sesse ende dortich.

a
Dordr. B.
b
Wi Will. B.
c
grave B.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
Holl. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
Vlaend'en AB.
i
Dordr. A (deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven).
j
toe B.
k
alrehande B.
l
Niewer vaert B.
m
hier onse, doorgestreept B.
n
Niewervaert B.
o
Zeven | berghen A.
p
Zierixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gwijdo van Vlaanderen, heer van Putten en Strijen, en de poorters van Dordrecht