Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X086v_487_1 B ZH_G_X067v_487_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 86v, nr. 481 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 67v, nr. 477 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idema.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZH 486; aan een afschrift daarvan was het origineel van het onderhavige mandaat getransfigeerd.

b Willaem ..gravec van Heynnegouwend, van Hollande ende here van Vrieslandf ombieden ju Jan heren Gillijsg sone onsen rentemeester van Zuythollandh jof wie dair namaels rentemeester wesen sali, dat ghi verMachtildenj vrouwe van Kervenemk ende van Valkenburch, des herenl dochter van Voirne, jairlix betaelt tot elken sinte Martijnsm daghe in den wintern jof haren ghewairden boede uyt onser tollen tote Ammers twie hondert pond suarter Tornoyseo tsjaers, die wi hoir dair uyt verlient hebben also als onse opene brief spreect die zi dair of hevet ende dair dit dat uytscrift of es van woirde te woirde, dair wi desen open bezeghelden brief doir ghesteken hebbenp; of neemt jairlix van hoir een opene brief van quitancie, ende van also vele sullen wi u dair mede quiten in juwer eerster rekeninghe.

Ghegheven in den Haghe op sHeylich cruys dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum Symonemq de Brueelisr.

a
namelijk Ver Machtelt van Voirne etc. lijfftocht, zoals in het opschrift boven de in het register voorafgaande oorkonde B.
b
hier Wi B.
c
grave B.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
Holl. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
g
Gill. A.
h
Zuytholl. A.
i
jof wie ... sal boven de regel toegevoegd A.
j
veren Machtilden B.
k
Kervenē A.
l
sheren A.
m
Maertijns B.
n
11 november.
o
Tor. A.
p
dit dat ... hebben in de marge en boven de regel toegevoegd A.
q
Sy. A.
r
Brueel. A; Bruel. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouwe Machteld, vrouwe van Kervenheim en Valkenburg, dochter van de heer van Voorne