Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X086v_488_1 B ZH_G_X067v_488_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 86v, nr. 482 (primaire registratie).

In de ondermarge de custode: Willaema grave etc. maken cond dat Tielemanb Willemsc f. ons up ghedraghen hevet.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 67v, nr. 478 (na 1336 sept. 21-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dieric van Mirimichem.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 241.

d Willaem ..gravee van Heynnegouwenf, van Hollandg ende here van Vrieslandh maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief sullen sien jof horen leseni dat wi ghegheven hebben ende gheven j Dieric van Minnichemk, Henrixl Jonghen sone, ses morghen lands ligghende in den ambochte van Alblaes op dOester nesse, te houdene van ons ende van onsen nacomelinghen tot enen rechten liene.

Ende omme dat wi willen dat dit vaste ende ghestade blive van ons ende van onsen nacomelinghen, soe hebben wi desen brief m bezeghelt mid onsen zeghele uythanghende. Ghegheven ten Dordrechto des woensdaghes na sinte Lambrochts dachp int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Tielmannum Moelnair.q

a
Will. A.
b
de e verbeterd uit l A.
c
Will. A.
d
hier Wi B.
e
grave B.
f
Heynn. A; Heneg. B.
g
Holl. A.
h
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
i
etc. i.p.v. ende kenlic ... lesen B.
j
hier mid desen brieve, doorgestreept A.
k
of Muinichem A; Mirinichem B.
l
Heynrix B.
m
hier be- | zeeleghel, doorgestreept B.
n
tote B.
o
Dordr. A.
p
vóór de d een inktvlek, waaronder een uitgeveegde letter A.
q
de dienstaantekening ontbr. B.
Oorkonder: graaf Dirk III
Destinataris: Dirk van Minnichem, zoon van Hendrik Jonge