Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X087r_489_1 B ZH_G_X067v_489_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 87r, nr. 483 (primaire registratie).

In de bovenmarge, door twee andere handen: Zuythollanda. Zuutholland.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 67v, nr. 479 (na 1336 sept. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Roeloff van Dalem.

In B is de aanhef van de tekst geschreven door hand 3L, die ook de voorafgaande nrs. ZH 420-488 daarin kopieerde. Na de notificatio is het vervolg geschreven door hand 3D, die ook het volgende nr. ZH 490 in het register inschreef.

b Willaem ..gravec van Heynnegouwend, van Hollande ende here van Vrieslandf maken cond allen ludeng dat Tielman Willems sone ons op ghedraghen hevet die hem ane quamen van Jan Willems sone sinen broeder, diese van ons helt ten rechten erfliene, tote Roelofs behoef van Dalem die zate die Jans voirs. was ende ene halve hoeve lands dair die zate in staet, ligghende in Slewijk binnen desen mercken: des sheren land van Hoirneh ane die oestzide, Jan heren Gherards soens land ane die westzide, streckende ane den dijc nortwert end an die wateringhe zuutwaert; wilke zate ende land wi verliet hebben ende verlien Roelof voirs. ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten erfliene.

In orconde desen brieve bezeghelt mid onsen zeghelei. Ghegheven tote Sintej Gertrudenk berghel op sinte Matheus dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Perm dominum, adn relationemo I.p Polanenq; Clays r.

a
Zuytholl. A.
b
hier Wi B.
c
grave B.
d
Heynn. A; Heneg. B.
e
Holl. A.
f
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
H verbeterd uit V A.
i
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
j
S'te B.
k
G'truden A; Gheerden B.
l
b'ghe A.
m
dit woord in de vouw verdwenen A.
n
et B.
o
lezing onzeker: het begin van het woord in de vouw verdwenen (nog zichtbaar zijn de eindletters l'm) A; het woord ontbr. B.
p
Iohēm B.
q
de Pollanen B.
r
hier Stuuc B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Roelof van Dalem