Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X087r_490_1 B ZH_G_X068r_490_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 87r, nr. 484 (primaire registratie).

Onder de tekst: Concordatus est.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 68r, nr. 480 (na 1336 sept. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Airnout van Schoenhoute etc.

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus est. – Het begin van de tekst is doorgestreept.

Willaem van Heynnegouwena, ..grave van Zeellandb, maken cond allen luden dat voir ons ghecomen sien Arnoud van Scoenhoute ende Willaemc Arnouds sone, welgheboeren manne in Zuuthollandd, ende hebben ghetuicht bi horen eede dat Lizebet Heynekijns moeder, Jan Rombouts soens, hoir welgheboeren achterzusterkint e was van hore moeder weghen Godelden ende van hore ouder moeder weghen die heren Arnouds Cortvrients dochter was; ende want Heynekijnf voirs. ons lieves heren ende vader gheboeren man es, soe bidden wi allen den ghenen dair hijsg jeghens te doene hevet dat zi hem laten ghenieten ziere boirten die hi sculdich es te ghenieten.

Ghegheven in Zwindrechth des sonnendaghes na sinte Lambrechtsi dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

a
Heynn. AB.
b
Zeell. AB.
c
Will. B.
d
Zuutholl. AB.
e
hier es, doorgestreept A.
f
Heynek. B.
g
s tussengeschreven B.
h
Zwindr. AB.
i
Lambr. AB.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland
Destinataris: Heinekijn Jan Romboutsz.