Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

33 teksten gevonden

KE 014 1277/02/17 Graaf Floris V beleent Wouter de Vriese met de huishoenders in Oudorp en Vronen,...
FR 100 1290/05/20 Graaf Floris V bevestigt heer Willem van Egmond in het bezit van het ambacht...
NH 065 1299/10/17 Jan van Avesnes graaf van Henegouwen, graaf Jan I en magistraten en gemeenten van...
CA 006 1299/12/24 * Schepenen, Raad en gemeente van de poort van Alkmaar erkennen graaf Jan II als...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
AW 007 1320/09/07 Graaf Willem III geeft de goede lieden van Muiden tolvrijdom voor hun goederen in...
ZE 050 1320/09/08 Graaf Willem III bevestigt de schenking van een lijftocht van 60 pond zwarten...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
KE 052 1322/09/14 Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, een aantal met name genoemde...
NH 181 1323/09/04 Graaf Willem III beleent Arnoud Dirksz. van Zandhorst met 5 morgen land aan het...
PC 012 1325/10/12 Dirk abt van Egmond, Werenboud pastoor van Alkmaar, priester, en Gerard van...
ZH 194 1325/10/17 Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van...
FR 073 1326/03/30 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 076 1326/04/05 Graaf Willem III beleent Jan Berwoudsz. van Alkmaar met de drie morgen die deze...
FR 078 1326/07/25 Graaf Willem III regelt het dijkonderhoud en afwatering in West-Friesland.
FR 080 1326/08/06 De grietmannen en overige rechters van Oostergo schrijven graaf Willem III in...
FR 083 1327/01/29 Gravin Johanna, daartoe gemachtigd door graaf Willem III, bepaalt dag en plaats...
FR 093 1327/07/24 Graaf Willem III geeft Wessel van Alkmaar toestemming gedurende de oorlog met de...
KE 124 1328/05/17 Graaf Willem III benoemt Simon Moyke tot schout in Alkmaar, onder de bepaling dat...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie