Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

41 teksten gevonden

KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
ZH 017 1317/10/11 Graaf Willem III beveelt zijn rentmeesters en tolgaarders de poorters van...
AW 005 1317/10/11 Graaf Willem III geeft de poorters van Amsterdam tolvrijdom voor hun goederen in...
NH 056 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft de molen en het windrecht in het ambacht 's-Gravenzande...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
KE 034 1321/04/07 Graaf Willem III bevestigt de verkoop van keurmedig goed door de rentmeester en...
KE 033 1321/04/07 Graaf Willem III bevestigt de verkoop van een hofstede te Amsterdam door de...
AW 013 1322/05/04 Graaf Willem III geeft Elburch van Uithoorn voor de duur van haar leven een...
KE 049 1322/08/16 Schepenen van Delft oorkonden dat Foppe van Amsterdam beloofd heeft graaf (Willem...
KE 048 1322/08/17 Graaf Willem III belooft Gerard Bartoud 4 pond groten Tournois te betalen ten...
AW 015 1323/08/01 Graaf Willem III maant de kooplieden die per schip bier vervoeren uit het...
AW 017 1324/04/07 Graaf Willem III begeeft meester Jan van Ratingen met de parochiekerk van...
AW 144 1324/09/23 Graaf Willem III verkoopt Willem de Grebber of de houder van deze brief 3 maden...
AW 145 1324/09/24 Willem de Grebber belooft graaf (Willem III) dat deze de 3 maden land in de...
AW 025 1326/04/09 Graaf Willem III verleent de burgers van Amersfoort tolvrijdom voor hun eigen...
AW 030 1327/04/24 Graaf Willem III gelast de met name genoemde schouten van Weesp, Amsterdam en...
AW 049 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt een aantal met name genoemde kinderen, schoonkinderen en...
AW 077 1330/10/28 Graaf Willem III scheldt Roelof Ludekijnsz. van Amsterdam, diens echtgenote Sue...
AW 099 1333/05/01 Graaf Willem III geeft door tussenkomst van zijn rentmeester Willem van Oudshoorn...
AW 113 1333/10/15 Graaf Willem III geeft Louwe Jordaansz. een hofstede te Amsterdam in...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie