Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

56 teksten gevonden

ZH 020 1250/05/19 Rooms-koning Willem II beleent Willem abt van Sint Truiden en diens opvolgers met...
CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
CA 039 1316/03/10 Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaart dat hij de stad Mechelen met alle...
ZE 007 1317/03/09 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds de vrouwe van...
HE 023 1318/07/22 Graaf Willem III, Jan van Vlaanderen, graaf van Namen, Jan van Henegouwen, heer...
HE 033 1319/09/27 Graaf Willem III bevestigt de bij oorkonde verrichte tijdelijke overdracht door...
BR 004 1319/10/21 * De stad Mechelen erkent graaf (Willem III) 2000 pond Tournois schuldig te zijn,...
BR 007 1319/10/21 * De stad Mechelen erkent graaf (Willem III) 2000 pond Tournois schuldig te zijn,...
BR 003 1319/10/21 Burgemeesters, schepenen en gezworenen van Mechelen erkennen graaf Willem III...
HE 017 1320/08/10 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen (Jean) Le Borgne de Masny,...
HE 019 1320/08/10 Graaf Willem III erkent zijn vriend Gozewijn Noppe, burger van Brussel, 15 pond...
BR 010 1321/01/18 Graaf Willem III schenkt zijn kamerling Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde een...
ZE 071 1321/03/12 Graaf Willem III geeft de abt van Ter Doest toestemming diens kloosterlingen te...
HE 030 1321/03/23 Graaf Willem III geeft een vrijgeleide voor al zijn landen aan zijn dienaar Jan...
ZE 100 1321/04/24 Graaf Willem III stelt nadere bepalingen omtrent de inrichting van het kapittel...
GE 009 1321/11/15 Graaf Willem III verzoekt hertog Jan III van Brabant dat hij heer Reinoud, heer...
ZH 134 1323/06/02 Graaf Willem III geeft Willem van Duivenvoorde, zijn kamerling, het schoutambacht...
ZH 127 1323/06/26 Graaf Willem III beleent zijn knaap Daniel van der Merwede met 100 pond Tournois...
KE 055 1323/06/26 Graaf Willem III geeft Colijn, neef van vrouw Baarten, en Dirk van den Zande,...
ZE 204 1323/06/28 Graaf Willem III verzoekt de 'vrienden' van heer Wouter van Berchem, ridder,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie