Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

102 teksten gevonden

CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
BR 001 1319/10/18 Graaf Willem III, die zijn geschillen met de goede lieden van Mechelen heeft...
BR 002 1319/10/18 Graaf Willem III, die de gemene stad en de goede lieden van Mechelen in zijn...
GE 010 1319/11/02 Graaf Willem III verleent ten overstaan van enkele met name genoemde leenmannen...
HE 020 1320/08/12 Graaf Willem III doet ten overstaan van enkele met name genoemde getuigen, en na...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZH 076 1321/04/12 Graaf Willem III, gehoord hebbend van de problemen met de dijk te Carnisse,...
ZE 076 1321/04/13 Graaf Willem III beëindigt in tegenwoordigheid van enkele met name genoemde...
ZE 079 1321/04/13 Graaf Willem III doet in tegenwoordigheid van enkele met name genoemde leenmannen...
ZE 077 1321/04/14 Graaf Willem III beleent Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, kinderen van...
ZE 078 1321/04/14 Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, kinderen van Simon vrouw Belenz.,...
ZE 083 1321/04/16 Graaf Willem III bepaalt welke inkomsten jonkvrouw Meine, die gescheiden leeft...
ZE 086 1321/04/21 Graaf Willem III legt aan nader genoemde lieden een zoen op in een twist die op...
ZE 087 1321/04/21 Graaf Willem III gelast alle ambachtsheren in Zeeland dat zij erop toezien dat...
ZE 084 1321/04/21 Graaf Willem III verklaart dat Jacob Geroncsz. van Overbordene, in...
ZE 091 1321/04/23 Graaf Willem III bepaalt dat heer Hendrik van Everingen aan diens echtgenote...
ZE 098 1321/04/24 Graaf Willem III verklaart dat Jan en Weute van Brigdamme de hun in verband met...
ZE 097 1321/04/24 Graaf Willem III gelast degenen die ingezetenen waren van het ambacht van Pieter...
NH 100 1321/04/28 Graaf Willem III geeft zijn steenhuis te Leiden in eeuwige erfpacht aan zijn...
ZH 078 1321/04/30 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland en de schepenen van Dordrecht...