Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

88 teksten gevonden

NH 280 1246/04/15 Graaf Willem II verleent een keur aan de burgers van Delft.
NH 095 1266/10/23 Graaf Floris V beveelt zijn tolgaarders in Holland overeenkomstig de keur van...
ZE 015 1269/07/03 Graaf Floris V erkent het recht van heer Albrecht van Voorne en diens opvolgers...
PC 011 1276/01/14 Graaf Floris V schenkt de poorters van Delft tolvrijdom in zijn gehele graafschap...
KE 014 1277/02/17 Graaf Floris V beleent Wouter de Vriese met de huishoenders in Oudorp en Vronen,...
ZH 360 1283/03/28 Graaf Floris V erkent dat heer Willem van Horn en Altena, ridder, ten overstaan...
NH 065 1299/10/17 Jan van Avesnes graaf van Henegouwen, graaf Jan I en magistraten en gemeenten van...
CA 003 1299/12/14 * Schepenen, Raad en gemeente van de poort van Delft erkennen graaf Jan II als hun...
NH 008 1317/01/09 Graaf Willem III geeft Jan van Voorburg toestemming tot de verkoop in vrij...
NH 014 1317/01/11 Graaf Willem III gelast de baljuws van Delfland en Schieland dat zij niet toe...
GE 006 1319/10/13 Frederik II (van Diest), bisschop van Utrecht, en graaf Willem III verblijven hun...
NH 061 1319/12/14 Graaf Willem III beleent heer Dirk van Groenouwen, ridder, ten behoeve van diens...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 074 1321/04/13 * Graaf Willem III gelast Jan de Vlaming niet toe te staan dat iemand te...
NH 101 1321/04/30 Graaf Willem III belooft Arnoud van Groeneveld, ridder, aan wie Dirk burggraaf...
NH 104 1321/05/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door de baljuw van Delfland aan Nicolaas...
NH 106 1321/10/07 Graaf Willem III verkoopt Willem Albrechtsz. van Okkenburg een drietal nader...
NH 124 1322/04/23 Graaf Willem III begeeft meester Jan Dirk Hertekijnsz. van Delft met de school...
NH 133 1322/05/07 Graaf Willem III beleent Gerard van Warmond, die heeft afgezien van diens...
ZH 113 1322/08/01 Jan van der Dussen, ridder, schenkt zijn echtgenote vrouw Agnes en de toekomstige...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie