Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

67 teksten gevonden

NH 016 1317/01/12 Graaf Willem III geeft Wigger Nicolaasz. toestemming tot de verkoop in vrij...
ZH 001 1317/01/13 Graaf Willem III verklaart dat hij zijn knaap Jan van Bergen schadeloos zal...
KE 002 1317/01/13 Graaf Willem III beveelt de baljuw van Kennemerland en West-Friesland bekend te...
NH 021 1317/01/16 Willem van Brawode geheten van Engeland, klerk, schenkt 4 morgen land aan abdis...
NH 022 1317/01/21 * Graaf Willem III schenkt de weduwe van Willem Jacopijn de helft van diens...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
ZH 191 1319/01/15 * Gerard graaf van Gulik en Jan graaf van Sponheim geven vidimus van de oorkonde...
ZE 040 1320/01/10 Graaf Willem III verkoopt Poppe van Renesse voor de duur van diens leven zijn...
GE 002 1320/01/22 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, en Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi,...
ZH 071 1321/01/08 Graaf Willem III belooft Zweder van Montfoort de 1.000 ponden zwarten Tournois,...
ZH 070 1321/01/08 Graaf Willem III beleent Hendrik van Liedekerke met een jaarrente van 50 pond...
ZE 106 1321/01/10 Graaf Willem III gelast allen die gegoed zijn in het Nieuweland in...
ZE 086 1321/04/21 Graaf Willem III legt aan nader genoemde lieden een zoen op in een twist die op...
BR 017 1322/01/12 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van ...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
ZE 228 1323/10/23 Graaf (Willem III) geeft een vrijgeleide van een jaar, ingaande 6 januari 1324,...
NH 205 1324/01/05 Graaf Willem III staat Gijsbrecht de Ledige toe om 9½ morgen leenland te...
NH 204 1324/01/05 Graaf Willem III komt met de gemene heemraden van Rijnland en van Delfland...
KE 066 1324/01/06 Graaf Willem III geeft Jan van Rolland toestemming een deel van zijn leengoed te...
NH 208 1324/01/07 Graaf Willem III bevestigt de schenking door heer Dirk, ridder, burggraaf van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie