Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

19 teksten gevonden

NH 098 1276/11/20 Floris van Henegouwen beleent heer Dirk van Teilingen met het huis te Warmond met...
NH 085 1320/09/14 Graaf Willem III bevestigt Jan van der Wateringe in het bezit in de allodiale...
KE 043 1322/04/25 Graaf Willem III verkoopt een half stuk land gelegen te Schoten op de geest, dat...
NH 133 1322/05/07 Graaf Willem III beleent Gerard van Warmond, die heeft afgezien van diens...
NH 137 1322/05/15 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Jan van Polanen twee korentienden en de...
NH 136 1322/05/15 Graaf Willem III beleent Jacob, zoon van Simon van Benthem, met 15 pond Hollands...
NH 158 1322/08/25 Graaf Willem III geeft op verzoek van jonkheer (Reinoud II) van Gelre aan...
NH 202 1324/01/04 Graaf Willem III beleent Dirk Jansz. met 40 schelling Hollands jaarlijks uit de...
NH 210 1324/01/14 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Jan van Polanen de korentienden te Maasland...
NH 228 1324/09/24 Graaf Willem III geeft Vriese van Koudenhoven de 8 morgen land te Ruiven in vrij...
NH 365 1328/05/18 Graaf Willem III verkoopt Dirk Wiggersz. van der Tol in vrij eigendom de 10...
NH 371 1328/07/25 * (Graaf Willem III) beleent Arnoud van Hodenpijl met de tienden van drie hoven in...
NH 396 1329/05/13 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Dirk van Teilingen aan diens...
NH 395 1329/05/13 * Lijst van de tienden van Dirk van Teilingen in het ambacht Rijswijk en van enkele...
NH 439 1330/05/16 Graaf Willem III verkoopt aan Dirk Wiggersz. en Dirk Gijsbrechtsz. 6½ morgen...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 501 1332/02/06 Jan van Polanen baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der...
ZE 605 1332/06/11 Graaf Willem III bevestigt de schenking door heer Gerard heer van Voorne,...
NH 566 1333/10/08 Graaf Willem III schenkt aan Arnoud den Oude de 4 morgen land te Ruiven in...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie