Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

32 teksten gevonden

ZH 004 1317/02/21 Hugo van Zottegem, heer van Putten en burggraaf van Gent, en zijn echtgenote...
ZH 005 1317/02/22 Graaf Willem III stelt zich garant voor heer Dirk Bokel, Dirk van der Made en Jan...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
NH 273 1326/01/03 Filips van Wassenaar maakt bekend onder welke voorwaarden hij een wettig huwelijk...
NH 274 1326/01/05 Filips van Wassenaar belooft graaf Willem III, die zich voor hem overborg gesteld...
NH 312 1326/09/29 Graaf Willem III beleent Floris Mol met een zate van 20 morgen geheten...
ZH 267 1327/07/22 * Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouw Elizabeth Jansdr. van der Merwede,...
ZH 268 1327/07/22 Willem van Horn, heer van Altena, beleent volgens een uitspraak van graaf Willem...
KE 118 1328/12/31 * Lijst van personen die lenen houden van de graaf, welke lenen zij eerder hielden...
KE 149 1329/05/11 Graaf Willem III geeft toestemming aan Willem van der Horst tot verkoop ten vrij...
NH 432 1329/12/31 Graaf Willem III beleent zijn knaap Dirk van Sassenheim met diens woning te...
NH 462 1330/07/15 Graaf Willem III, Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland, Dirk burggraaf van...
NH 490 1330/07/19 Graaf Willem III verkoopt jonkvrouw Elizabeth, dochter van wijlen heer Willem van...
NH 464x 1330/10/29 Graaf Willem III verkoopt aan Dirk van der Made ten behoeve van diens nicht...
NH 464 1331/07/20 * Graaf Willem III verkoopt aan Dirk van der Made ten behoeve van diens nicht...
AW 096 1333/04/28 * (Dirk) Cosijn van Isselt draagt graaf (Willem III) goederen op rond zijn woning...
AW 097 1333/04/28 Graaf Willem III beleent Dirk Cosijn van Isselt met diens huis, hofstede en land...
NH 592 1334/03/06 Graaf Willem III keurt goed dat (Dirk) burggraaf van Leiden het huis te...
AW 137 1336/07/08 Graaf Willem III, die door tussenkomst van zijn lieden een afkoopregeling heeft...
AW 136 1336/07/08 Graaf Willem III, die door tussenkomst van zijn lieden een afkoopregeling heeft...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie