Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

39 teksten gevonden

ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
NH 082 1320/08/21 Graaf Willem III schenkt Jan Oudijnsz. het nader omschreven land in vrij eigendom...
ZE 494 1328/04/07 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Beoosten Schelde...
NH 512 1332/07/21 Graaf Willem III maakt bekend dat ten overstaan van hem Pieter van Leiden, zoon...
NH 603 1334/11/05 Graaf Willem III beleent Nicolaas de Hert voor de duur van diens leven met een...
NH 602 1334/11/06 Graaf Willem III beleent Jacob van Benthem met een jaarrente van 20 pond...
NH 616 1336/08/15 Graaf Willem III verkoopt aan zijn deurwachter Coppekijn Lizenz. voor de duur van...
NH 624 1336/09/13 Graaf Willem III schenkt aan jonkvrouw Ida, dochter van Dirk van den Werve, voor...
WI 393 1337/09/06 * Willem van Montfoort, die door graaf (Willem IV) beleend is met het huis te...
WI 148 1337/10/20 Graaf Willem IV vernieuwt de schenking door graaf Willem III aan Burchaard,...
WI 150 1338/05/29 Graaf Willem IV bevestigt de schenking door Jan van der Mije aan diens echtgenote...
WI 155 1338/08/06 Graaf Willem IV verkoopt aan Jan Hoet een stuk land in het ambacht Oude Schie in...
WI 390 1339/02/24 * Graaf Willem IV verkoopt aan Coppe Jacobsz. en Ludolf Jansz. circa 6 nader...
WI 157 1339/03/03 Graaf Willem IV beleent Pieter Kerstantsz. met de helft van de zijdwinde tussen...
WI 165 1339/03/09 Graaf Willem IV verkoopt aan Jan Oom een half huis met bijbehorend half erf in...
WI 163 1339/03/15 Graaf Willem IV schenkt Gerard Heinenz., rentmeester van Noordholland, voor de...
WI 164 1339/03/20 Graaf Willem IV bevestigt de begeving door graaf (Willem III) aan Willem...
WI 166 1339/03/20 Graaf Willem IV benoemt Dirk de Grille tot zijn meesterschermer met een beloning...
WI 167 1339/05/15 Graaf Willem IV geeft op advies van zijn oom heer Jan van Henegouwen, heer van...
WI 173 1339/11/28 Graaf Willem IV vergunt Sibrand Rutgers neef, een vrij man, dat wanneer diens...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie