Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

16 teksten gevonden

WI 229 1276/06/19 Graaf Floris V staat toe dat te Beverwijk in het ambacht van Gerard van Velsen...
WI 228 1287/11/02 Graaf Floris V bevestigt de schenking door Gerard van Velsen aan diens echtgenote...
WI 230 1291/06/28 Floris abt van Egmond beleent Gerard van Velsen met de oude korentiende en de...
NH 065 1299/10/17 Jan van Avesnes graaf van Henegouwen, graaf Jan I en magistraten en gemeenten van...
NH 253 1325/08/29 Graaf Willem III schenkt op verzoek van vrouw Rikarde van Brederode en andere...
KE 125 1328/05/17 Graaf Willem III geeft Jan van Rietwijk, zoon van Willem van Velsen, die hem...
ZE 511 1328/11/27 Graaf Willem III verklaart dat heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van...
ZE 512 1328/11/28 Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn zoon Albrecht dragen graaf...
KE 118 1328/12/31 * Lijst van personen die lenen houden van de graaf, welke lenen zij eerder hielden...
KE 149 1329/05/11 Graaf Willem III geeft toestemming aan Willem van der Horst tot verkoop ten vrij...
ZH 358 1330/03/21 Zes met name genoemde mannen stellen zich ten overstaan van de gravin van Holland...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 475 1331/01/07 Graaf Willem III, die met hertog Jan III van Brabant is overeengekomen dat zijn...
WI 496 1339/07/04 Jan Persijn van Velsen, heer van Waterland, Gerard van Heemskerk, baljuw...
WI 354 1339/11/29 Graaf Willem IV staat Gerard Ockersz. toe drie nader omschreven stukken land in...
WI 231 1342/11/24 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1290...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie