Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

29 teksten gevonden

ZE 368 1298/04/13 Nicolaas abt van Middelburg en broeder Hendrik gardiaan der minderbroeders aldaar...
ZE 549 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen in de kerk van...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
ZE 129 1321/12/25 Graaf Willem III gelast zijn knaap Kervink van Reimerswaal dat hij ervoor zorgt...
ZE 150 1322/05/22 Graaf Willem III doet samen met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
UT 058 1323/09/13 Graaf Willem III verklaart van Jacob Jansz., burger van Utrecht, de oorkonde...
ZH 190 1325/07/14 Pieter heer van der Lek verkoopt Willem de Molenaar heer Jansz. en Jan de...
ZE 418 1327/03/28 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Hendrik Simonsz., Jacob...
FR 092 1327/04/03 De raden en gemene poorters van Staveren zenden aan graaf Willem III veertien bij...
WO 071 1327/04/27 Zweder van Montfoort belooft zich te zullen houden aan de uitspraak gedaan door...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
ZE 527 1329/03/13 Graaf Willem III gelast zijn rentmeester van Beoosten Schelde dat hij vrouw...
ZH 352 1330/03/15 Graaf Willem III beleent heer Jan van Polanen, ridder, en diens broer heer Willem...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
NH 489 1331/04/23 Graaf Willem III geeft Hendrik heer Dirksz. 8 nader omschreven morgen land in het...
ZE 588 1331/04/27 Gillis Jansz., Wisse van den Poel, Colijn van den Poel, Dirk Florisz. en Jan zoon...
FR 121 1331/07/17 Graaf Willem III beleent heer Jan van Kuinre, ridder, met alle goederen die diens...
NH 501 1332/02/06 Jan van Polanen baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der...
ZE 587 1332/04/03 * Graaf Willem III herziet de statuten van het kapittel van Sint Pieter te...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie