Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

29 teksten gevonden

NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 150 1322/05/22 Graaf Willem III doet samen met heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
ZE 172 1323/03/24 Graaf Willem III gelast zijn baljuwen van Middelburg, Zierikzee, Zuidholland en...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
NH 184 1323/09/05 * Graaf Willem III verkoopt Jacob Jansz. 1½ morgen en 10 roeden land in...
UT 058 1323/09/13 Graaf Willem III verklaart van Jacob Jansz., burger van Utrecht, de oorkonde...
WO 036 1323/10/18 Graaf Willem III benoemt vier scheidslieden die de goederen moeten verdelen over...
BR 022 1324/05/13 Halsteen Marcelisz. en zijn echtgenote Elizabeth Genendr. van Bergen op Zoom...
ZE 308 1325/03/13 Graaf Willem III verkoopt Baarte dochter van Arnoud Braam 6¼ gemet land in...
DE 092 1326/09/03 Graaf Willem III belooft een aantal met name genoemde personen uit Zierikzee en...
DE 095 1326/09/08 Graaf Willem III belooft een aantal met name genoemde personen dat wanneer de...
ZE 418 1327/03/28 Graaf Willem III verklaart dat ten overstaan van hem Hendrik Simonsz., Jacob...
FR 092 1327/04/03 De raden en gemene poorters van Staveren zenden aan graaf Willem III veertien bij...
ZE 430 1327/04/09 Graaf Willem III herroept zijn opdracht aan dijkgraaf Loper Jansz. tot...
WO 071 1327/04/27 Zweder van Montfoort belooft zich te zullen houden aan de uitspraak gedaan door...
ZE 507 1328/11/21 Graaf Willem III beleent een aantal genoemde mannen met de ambachten die zij nu...
NH 442 1330/05/17 * Opgave van de leenmannen van Teilingen die door de graaf in het bezit van hun...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie