Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

77 teksten gevonden

ZE 549 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen in de kerk van...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
ZE 076 1321/04/13 Graaf Willem III beëindigt in tegenwoordigheid van enkele met name genoemde...
ZE 079 1321/04/13 Graaf Willem III doet in tegenwoordigheid van enkele met name genoemde leenmannen...
ZE 097 1321/04/24 Graaf Willem III gelast degenen die ingezetenen waren van het ambacht van Pieter...
NH 150 1322/05/08 Graaf Willem III garandeert Jan van der Strate, Willem Hendriksz., Bartholomeus...
ZE 147 1322/05/20 Graaf Willem III vergeeft Poppe Hendriksz. en Arnoud Arnoudsz. van Yerseke de...
NH 233 1324/09/28 Graaf Willem III verkoopt Floris Hendriksz. van Koudekerk 8 morgen land op...
ZE 315 1325/03/18 Graaf Willem III verkoopt Jan Hendriksz., rentmeester van Bewesten Schelde, 7...
ZE 311 1325/03/18 * Graaf Willem III gelast Jan Hendriksz. rentmeester van Bewesten Schelde en Hugo...
ZE 323 1325/06/14 Graaf Willem III gelast Jan Hendriksz., rentmeester van Bewesten Schelde, aan de...
ZE 324 1325/06/14 Graaf Willem III scheldt Willem Antonisz. van Kortgene diens schulden kwijt op 6...
ZE 325 1325/06/17 Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouw Maria, weduwe van Boudewijn Boudewijnsz....
DE 084 1325/09/12 Koning Eduard II van Engeland, die afgezanten verwacht van graaf Willem III om te...
DE 085 1325/10/18 * Graaf Willem III geeft aan kooplieden en anderen uit Engeland een vrijgeleide...
ZE 340 1325/10/20 Graaf Willem III verkoopt Jacob heer Domaasz. in recht eigendom al zijn erven te...
ZE 345 1325/11/28 Graaf Willem III verkoopt Hannin van Kessel alle goederen die hem waren...
ZE 346 1325/12/02 Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouw Geile, dochter van Hendrik van den...
ZE 350 1325/12/04 Graaf Willem III verkoopt Justaas zoon van Jan Simonsz. 8½ viertel land in...
ZE 351 1325/12/04 Graaf Willem III geeft degenen die het nieuwe land grenzend aan de polder van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie