Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

58 teksten gevonden

NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 553c 1311/10/01 Floris de Molenaar verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen in...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
ZH 050 1313/03/21 * Lijst van de lenen die wijlen heer (Nicolaas) van Putten hield van de graaf, en...
ZH 052 1320/08/15 Graaf Willem III geeft Tielman de Molenaar toestemming tot verkoop in vrij eigen...
ZH 081 1321/07/05 Graaf Willem III verklaart dat Tielman de Molenaar, heer Jan Molenaarsz., het...
WO 019 1321/10/12 Graaf Willem III gelast de bisschop van Zuden, rentmeester van de landen van...
BR 013 1321/10/13 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland,...
BR 012 1321/10/13 Graaf Willem III verklaart dat hij met hertog (Jan III) van Brabant een ...
BR 011 1321/10/13 Hertog Jan III van Brabant verklaart dat hij met graaf (Willem III) een...
BR 017 1322/01/12 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van ...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 190 1325/07/14 Pieter heer van der Lek verkoopt Willem de Molenaar heer Jansz. en Jan de...
KE 106 1326/05/21 Jan van der Mije verklaart ten overstaan van de graaf en diens met name genoemde...
DE 091 1326/08/22 Graaf Willem III belooft Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg, Jan...
ZH 252 1327/01/07 Graaf Willem III verkoopt Jan vrouw Idswienz. het vijftwaalfde deel van het goed...
ZE 420 1327/03/29 Graaf Willem III schenkt Boudewijn de Putter van Vlissingen de hofstede in...
ZE 438 1327/04/14 Graaf Willem III verklaart dat voor hem in de (hoge) vierschaar te Middelburg is...
ZE 461 1327/04/26 Graaf Willem III verkoopt zijn kamerling Willem van Duivenvoorde enige goederen...
ZH 267 1327/07/22 * Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouw Elizabeth Jansdr. van der Merwede,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie