Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

47 teksten gevonden

NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
WI 554 1314/11/26 Rooms-koning Lodewijk belooft aan graaf Willem III voor zekere diensten 52.000...
WI 555 1314/12/04 Boudewijn aartsbisschop van Trier en aartskanselier van het Rijk in Gallië,...
NH 120 1322/04/21 Graaf Willem III bevestigt de ruil door zijn knaap Jan de Keizer, rentmeester van...
NH 121 1322/04/21 Jan de Keizer, rentmeester van Zeeland, verklaart van graaf Willem III...
ZE 147 1322/05/20 Graaf Willem III vergeeft Poppe Hendriksz. en Arnoud Arnoudsz. van Yerseke de...
ZE 148 1322/05/21 Graaf Willem III vergeeft Willem en Hendrik, zoons van de balling Hugo Willemsz....
ZE 156 1322/08/01 Graaf Willem III belooft Nicolaas Gielemansz. uit Duiveland, die land ter grootte...
ZE 157 1322/08/01 Graaf Willem III belooft Nicolaas Gielemansz., die van Pieter Antonisz. van den...
ZE 159 1322/08/03 Graaf Willem III neemt het gasthuis van Emelisse, dat door zijn voorouders was...
KE 051 1322/08/24 Graaf Willem III staat jonkvrouw Justine, weduwe van Jan Scheve, toe dat zij of...
KE 052 1322/09/14 Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, een aantal met name genoemde...
KE 053 1322/09/27 Graaf Willem III bevestigt de regelingen getroffen door de commissie inzake de...
ZE 171 1323/03/20 Graaf Willem III, die Jan heer Nicolaasz., poorter van Middelburg, een jaarrente...
ZE 172 1323/03/24 Graaf Willem III gelast zijn baljuwen van Middelburg, Zierikzee, Zuidholland en...
KE 054 1323/03/29 Graaf Willem III gelast de baljuw en de rentmeester van Kennemerland en...
ZE 245 1323/10/25 Graaf Willem III verklaart dat Jan Dirksz. van den Waarde de volle koopsom heeft...
KE 062 1324/01/09 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland dat hij...
FR 051 1324/04/07 Graaf Willem III begeeft Nicolaas van Rijnsburg met de kerk van Koedijk, die...
FR 050 1324/04/08 Graaf Willem III bestemt 10 pond Hollands per jaar als prebende voor de...