Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

58 teksten gevonden

NH 003 1316/12/25 Een aantal met name genoemde edelen stelt zich borg in verband met de door Willem...
NH 018 1317/01/15 Graaf Willem III wijst aan Willem vrouw Baartenz., rentmeester van Kennemerland...
NH 019 1317/01/15 * Graaf Willem III kent aan Jacob bisschop van Zuden en diens opvolgers als...
KE 031 1320/09/14 Graaf Willem III gelast alle baljuws en schouten van Kennemerland en...
KE 032 1320/09/14 Graaf Willem III vergeeft Pieter van Enkhuizen alle misdrijven die deze jegens...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
NH 100 1321/04/28 Graaf Willem III geeft zijn steenhuis te Leiden in eeuwige erfpacht aan zijn...
KE 035 1321/04/30 Graaf Willem III vergeeft Willem van Tetterode de misdaden door deze begaan in...
NH 101 1321/04/30 Graaf Willem III belooft Arnoud van Groeneveld, ridder, aan wie Dirk burggraaf...
NH 136 1322/05/15 Graaf Willem III beleent Jacob, zoon van Simon van Benthem, met 15 pond Hollands...
NH 141 1322/08/01 Floris van der Boekhorst belooft heer Jan van der Dussen, ridder, die getrouwd is...
ZH 117 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt de poorters van Dordrecht tolvrijheid voor al hun...
ZH 119 1322/08/28 Graaf Willem III beleent heer Jan van der Dussen, ridder, met een jaarrente van...
KE 052 1322/09/14 Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, een aantal met name genoemde...
KE 053 1322/09/27 Graaf Willem III bevestigt de regelingen getroffen door de commissie inzake de...
NH 243 1325/02/22 Graaf Willem III beleent Jan van Rozenburg met het Goed van Mierlaar, dat hem was...
NH 286 1326/03/19 Arnoud van Groeneveld, ridder, en Jan van Polanen, Dirk van der Does, Jan van...
UT 090 1326/09/29 Graaf Willem III en Willem van Duivenvoorde beloven heer Zweder van Vianen,...
ZH 263 1327/04/25 Graaf Willem III verklaart dat met zijn toestemming Willem van Duivenvoorde, zijn...
ZH 267 1327/07/22 * Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouw Elizabeth Jansdr. van der Merwede,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie