Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

27 teksten gevonden

NH 003 1316/12/25 Een aantal met name genoemde edelen stelt zich borg in verband met de door Willem...
ZH 009 1317/01/25 Graaf Willem III verkoopt Jan van Rozenburg heer Simonsz. van Benthem de visserij...
ZH 033 1319/06/01 Graaf Willem III beleent Ricoud van Noordeloos met 29½ morgen in het ambacht...
NH 104 1321/05/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door de baljuw van Delfland aan Nicolaas...
NH 113 1321/10/15 Graaf Willem III verkoopt Simon Dirksz. en Jan van der Made 22 morgen land in...
NH 114 1321/10/21 Graaf Willem III verkoopt Hendrik van Okkenburg 13 morgen land in Schieveen in...
NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
NH 136 1322/05/15 Graaf Willem III beleent Jacob, zoon van Simon van Benthem, met 15 pond Hollands...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
NH 162 1323/03/24 Graaf Willem III, gezien hebbende een oorkonde van schepenen van Leiden waarin...
NH 165 1323/03/31 Graaf Willem III geeft Alewijn Bettenz. van Leiden toestemming weer in het land...
WO 034 1323/08/02 Graaf Willem III bepaalt dat jonkvrouw Adelise Zwedersdr. van Montfoort ter...
NH 170 1323/08/25 Graaf Willem III gelast zijn baljuws van Rijnland dat zij Willem van der Woerd en...
UT 045 1323/09/01 Hendrik de Rover, oudste zoon van Zweder van Montfoort, belooft ten behoeve van...
UT 058 1323/09/13 Graaf Willem III verklaart van Jacob Jansz., burger van Utrecht, de oorkonde...
NH 186 1323/10/12 Graaf Willem III gelast Jan van Rozenburg, baljuw van Rijnland, erop toe te zien...
NH 189 1323/12/20 Graaf Willem III beleent Jan Frankenz. met zijn oude steenhuis te Leiden en het...
ZH 155 1324/01/01 Graaf Willem III beleent jonkvrouw Adelise met de kleinste helft van de visserij...
NH 197 1324/01/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop in vrij eigendom door Hugo van Lisse aan...